Ontwikkelingsperspectiefplan

Zodra een kind extra ondersteuning nodig heeft dan is de school verplicht een ontwikkelingsperspecfiefplan (OPP) op te stellen.
Daar staat o.a. de ondersteuningsbehoefte van het kind in beschreven, de belemmerende- en stimulerende factoren, de doelen en de te organiseren ondersteuning.
Het OPP wordt minstens 1x per jaar geevalueerd.