Zodra een kind extra ondersteuning nodig heeft dan is de school verplicht een ontwikkelingsperspecfiefplan (OPP) op te stellen.
Daar staat o.a. de ondersteuningsbehoefte van het kind in beschreven, de belemmerende- en stimulerende factoren, de doelen en de te organiseren ondersteuning.
Het OPP wordt minstens 1x per jaar geëvalueerd.