Leerlingen die om verschillende redenen niet naar school gaan en dus thuisblijven. Dit kan zijn omdat ze geen school kunnen vinden die aan hun specifieke onderwijsbehoeften voldoet, of omdat ze zijn uitgevallen uit het reguliere onderwijssysteem door bijvoorbeeld langdurige ziekte, psychische problemen, gedragsproblemen, of een combinatie van deze factoren. In veel gevallen gaat het over scholen die leerlingen niet meer toelaten, omdat zij vinden ‘handelingsverlegen’ te zijn.

Passend Onderwijs heeft als doel om elk kind, ongeacht zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften, een passende plek binnen het onderwijssysteem te bieden. Dit beleid is gericht op het inclusiever maken van het onderwijs, zodat minder kinderen buiten de boot vallen en thuiszitten zonder onderwijs. Desondanks blijft het aantal thuiszitters elk jaar stijgen.