De enquete is gesloten.

Op maandag 20 januari 2020 leverden wij een tussenstand in bij de Onderwijsinspectie. Dit werd de ‘collectieve klacht’ betreft het niet handhaven op de Wet Passend Onderwijs bij scholen.

x
ingevuld.

Lees de uitwerking hier: