Enquete

Op maandag 20 januari 2020 leverden wij een tussenstand (op dat moment 700 x ingevuld) in bij de Onderwijsinspectie. Dit werd de ‘collectieve klacht’ betreft het niet handhaven op de Wet Passend Onderwijs bij scholen.
Lees hem hier

De enquête is inmiddels gesloten.