Een wet die in 2014 is ingevoerd met het doel om elk kind, ongeacht zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften, een geschikte plek in het onderwijs te bieden. Gericht op het inclusiever maken van onderwijs, zodat alle leerlingen, inclusief die met een handicap, leerproblemen of gedragsproblemen, onderwijs kunnen volgen dat bij hun behoeften en capaciteiten past. Scholen hebben hierdoor de verplichting om voor elke leerling een passende onderwijsplek te vinden, hetzij binnen hun eigen school, hetzij op een andere school die beter aan de behoeften van de leerling kan voldoen. Passend Onderwijs draait om maatwerk en samenwerking tussen reguliere scholen, speciaal onderwijs en andere betrokken instanties, om zo te zorgen dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt.