Vervoer, vooral bedoeld voor kinderen die vanwege hun handicap, of de afstand tot speciaal onderwijs niet zelfstandig kunnen reizen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van dit vervoer. Leerlingenvervoer speelt een essentiële rol in het waarborgen van toegankelijkheid van onderwijs voor alle kinderen, met name voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben.