De enorme tekortkomingen in het vervoer van leerlingen naar het (speciaal) onderwijs.

  1. Chauffeurstekort: Dit leidt tot inconsistent of onbetrouwbaar vervoer.
  2. Organisatorische: Inefficiënte veel te lange routes, slechte coördinatie tussen scholen en vervoersdiensten, of problemen met het tijdig en veilig vervoeren van leerlingen.
  3. Kwaliteit: Veel te lange reistijden voor kwetsbare leerlingen, geen opgeleide of geschikte chauffeurs..

Deze crisis heeft grote impact op het welzijn van kwetsbare leerlingen.