Op dinsdag 4 februari jl. heeft een delegatie van de actiegroep Boze Ouders een diepgaand gesprek gehad met Minister Slob van Onderwijs en beleidsmedewerkers van het Ministerie van OCW n.a.v. de actie van Boze Ouders op 20 januari jl.
Deze actie was bedoeld om de Onderwijsinspectie ervan te doordringen dat veel kinderen in Nederland geen passend onderwijs krijgen. Dat scholen, ondanks de zorgplicht en het budget passend onderwijs, verplichtingen niet nakomen. Hierop nodigde de minister de actiegroep uit op het ministerie.

Lees hier het persbericht >