De raad vindt dat iedere leerling op een publieke school passend onderwijs moet kunnen krijgen. De raad adviseert de minister daarom om niet wettelijk te regelen dat leerlingen met behulp van bekostiging door het Rijk onderwijs kunnen volgen op een particuliere school. Wel kunnen publieke scholen specifieke expertise, materiaal of onderwijsprogramma’s inkopen bij particuliere scholen. Dit staat in het briefadvies dat de Onderwijsraad op 8 november heeft uitgebracht, op verzoek van de minister van OCW.

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht aan minister @arieslob. Het advies is de financiering van particulier onderwijs niet toe te staan bij onvoldoende aanbod passend onderwijs vanuit bekostigde school.

Redenering: als we een ‘vluchtroute’ geven aan scholen en SWV-en via uitbesteding aan particulier onderwijs, dan verdwijnt de prikkel om zelf te zorgen voor een dekkend aanbod. De Raad vindt principieel dat er voor ieder kind passend publiek gefinancierd onderwijs moet zijn.

Aldus Lobke Vlaming van Ouders en Onderwijs op Twitter

Volg hier het twitterdraadje:

Leave a Reply