Wat is een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)?
In het onderstaande YouTube filmpje legt Tineke uit wat een OPP is, wat er in moet staan en waar je als ouders op moet letten.

Captions/ondertiteling is beschikbaar. Een transcript en audio- en videodescription staan onder de video op deze pagina.

Transcript met timestamps

Transcript van gesproken tekst en beschrijving van visuals (audio description)

AudioVisual
Eerste vraag bij Passend Onderwijs.Tekst: Hoe zit het met het Ontwikkelingsperspectiefplan? – Een uitleg voor ouders-

Logo Boze ouders

Een label met de tag: #Ontwikkelingsperspectiefplan
Een label met de tag: #Passend Onderwijs
Link: www.bozeouders.nl

[Tineke spreekt zichtbaar]
Is er een OPP?
Oftewel: een ontwikkelingsperspectiefplan.
Tekst: Is er een OPP?

[Tineke spreekt zichtbaar en wijst naar tekst. ]

Daaronder de tekst in een typemachine animatie: Oftewel: ontwikkelingsperspectiefplan.
De wet zegt dat voor elke leerling met een extra ondersteuningsbehoefte er een OPP gemaakt moet worden.Tekst: De wet passend onderwijs geeft aan dat voor iedere leerling die een (extra) ondersteuningsbehoefte heeft, er een OPP gemaakt moet worden.

[Tineke spreekt zichtbaar ]
Oh nee! Nog meer administratieve last?Achtergrondplaatje van een stapel papier, met daarvoor de vrouw die verschrikt kijkt en de handen voor haar gezicht houdt.

[Tineke spreekt onzichtbaar]
Het is het enige document wat verplicht is.Achtergrondvideo van een vrouwenhand die met een pen speelt boven een document. Daar over de tekst: “Het is het enige wettelijke verplichte document i.h.k.v. Passend Onderwijs.

[Op de voorgrond Tineke die met haar handen gespreid naast haar schouders spreekt.]
Het bestaat uit tenminste twee delen.Tekst: Het OPP bestaat uit ten minste twee delen:
Logo boze ouders.

[Tineke spreekt onzichtbaar]

Het eerste deel gaat vooral over het uitstroomprofiel. Met onderbouwing.
Tekst: 1. het deel dat is gericht op de lange termijnontwikkeling en het uistroomprofiel.

Logo boze ouders.

Bij de tekst ‘met onderbouwing’ komen verschillende uitstroomprofielen in beeld: Havo, VSO, Praktijkonderwijs, VMBO, VWO.

[Tineke spreekt onzichtbaar]

Het tweede deel, het handelingsdeel, gaat
over de individuele ondersteuning.
Tekst: 2. het handelingsdeel waarin het gaat over de individuele ondersteuning.

In het midden een achtergrond video waarin twee schoolkinderen in een klas aan het schrijven zijn. Een leerkracht kijkt met 1 van de kinderen mee.

[Tineke spreekt audio uit]

Daar horen doelen beschreven te staan en de
specifieke ondersteuning die de leerling gaat
krijgen om die doelen te behalen.
Tekst: In het handelingsdeel horen doelen beschreven te staan en de ondersteuning die de leerling gaat krijgen om die doelen te behalven.
In het midden een achtergrondvideo van een leerling en een leerkracht die samen aan iets werken (schrijven) aan een tafeltje in een klaslokaal. Op de achtergrond een schoolbord.
Onderaan de achtergrondvideo het logo van Boze Ouders.

[Tineke spreekt onzichtbaar]
Dat is dus niet: Pietje, gaat zomaar, uit
het niets, alles goed doen, wat de juf zegt.
Tekst: In het handelingsdeel horen doelen beschreven te staan en de ondersteuning die de leerling gaat krijgen om die doelen te behalen.

[Daaronder spreekt Tineke zichtbaar omlijst met het silhouette van twee engeltjes die op een trompet blazen en het logo van Boze ouders.]
Met ouders moet overeenstemming zijn over
het OPP en op het handelingsdeel hebben zij
zelfs instemmingsrecht.
Tekst: Bovendien: ouders horen betrokken te zijn bij het tot stand komen van het OPP. Op het handelingsdeel hebben zij zelfs instemmingsrecht.

Wanneer het woord “instemmingsrecht” is uitgesproken verschijnt een rode sticker met het woord “Accepted” en daarvoor de vinkje.
Onderaan het logo van Boze Ouders.

[Tineke spreekt onzichtbaar]
Niet zomaar tekenen bij het kruisje, maar
het écht eens zijn met de geboden ondersteuning.
De tekst: Scholen vragen vaak wel een handtekening (maar melden niets over instemmingsrecht), of overleggen handelingsplannen, wat neit hetzelfde is als een OPP met handelingsdeel.

Een video waar twee handen te zien zijn. De handen schuiven een document over tafel en willen een pen aan geven als teken dat iemand iets moet gaan ondertekenen.
Een animatie van een megafoon die de audio ‘uitspreekt’.

[Tineke spreekt onzichtbaar]

Scholen geven het OPP ook heel vaak een andere naam: Groeidocument, Rapport, Handelingsplan, Topdossier, Nelly & Cesar, hoe ze het ook noemen,
het OPP is het enige wat telt.
Tekst: Het OPP heeft door scholen soms ook andere namen gekregen.

Groeidocument, rapoort, Topdossier, handelingsplan.

Hoe de school het ook noemt, welke software men ook gebruikt, vraag altijd naar het Ontwikkelingsperspectiefplan.

Het OPP is het enige wat telt.

Logo boze ouders. Labels: #ontwikkelingsperspectiefplan en #PassendOnderwijs en de url www.bozeouders.nl

[Tineke spreekt zichtbaar terwijl ze kort een document laat zien waarom een kindertekening met de tekst “Nelly & Cesar” te zien is.]
Vaak stel de school het OPP pas op als het
al besloten heeft het kind naar Speciaal Onderwijs te verwijzen.
Tekst: Vaak stelt de school pas het OPP op, als men al heeft besloten een kind naar het Speciaal odnerwijs te willen verwijzen.

Animatie van een gevarendriehoek met een blinkende uitroepteken er in.
Deze wordt vervangen door een illustratie van een gele schoolbus, met daarop de tekst “de schoolbus” en daarin een chauffeur waarvan de mond is afgeplakt met twee pleisters in kruisvorm en voorop het logo van Boze Ouders.

Daaronder het label: “Zo ‘gezellig’ met leerlingenvervoer

[Tineke spreekt onzichtbaar]
Let daarbij op dat de school niet met terugwerkende kracht het OPP schrijft.Tekst: Let daarbij op, dat de school neit met terugwerkende kracht het OPP schrijft.

Animatie van een terugdraaiende klok.

[Tineke spreekt onzichtbaar]
Het is een ‘levend’ document dat steeds geëvalueerd en bijgesteld moet wordenTekst: Een OPP dient om doelen en ondersteuning te gaan en deze moeten steeds geëvalueerd en bijgesteld worden.

Plaatje van een ‘levende’ kladblok met een gezicht, benen en armen. Daar schuin achter het logo van boze ouders.

[Tineke spreekt onzichtbaar]
Ben je het niet eens met de inhoud van een
OPP, onderteken niet voor akkoord, maar teken eventueel voor gezien.
Tekst: Ben je het als ouder niet eens met de inhoud van een OPP?
Onderteken niet voor akkoord, maar teken eventueel “voor gezien”.

Een vrouw met bril die glimlacht, twee kladblokken vast houdt en het teken “akkoord” met de hand maakt.
Het logo van boze ouders op haar gestreepte overhemd.

[Tineke spreekt onzichtbaar]
Voor het delen met derden is jouw toestemming
nodig.
Tekst: Let ook op dat jij toestemming moet geven voor het delen van het OPP met derden.

Animatie van een megafoon. Rechts daar naast een share button, waar een rode kruis door gezet wordt.

[Tineke spreekt onzichtbaar]
Ook kan je een eigen zienswijze laten toevoegen.
Het geluid van een nietmachine
Tekst: Ook kan je als ouder je eigen zienswijze laten toevoegen aan het OPP.

Een video waar een man in pak met een nietmachine papieren vast niet.

[Tineke spreekt onzichtbaar]
Achtergrondmuziek wordt iets luider.Tekst: Meer weten over het OPP?

Kijk bijvoorbeeld op:
www.balansdigitaal.nl
www.oudersonderwijs.nl
www.onderwijsconsument.nl
www.rijksoverheid.nl

en zoek op “Passend Onderwijs” of “Ontwikkelingsperspectiefplan”.

Logo boze ouders.

Vergeet niet: Neem de regie!
Tekst: En vergeet niet: #NeemDeRegie

[Tineke spreekt zichtbaar]
Achtergrondmuziek wordt luider.Groot in beeld: logo van Boze Ouders met daarin de url: www.bozeouders.nl

Leave a Reply