Boze Ouders verzoeken kamerleden ook vragen te stellen over het gebrek aan controle en handhaving op de (huidige)wet Passend Onderwijs.

1. Brief aan kamerleden betreft evaluatie passend onderwijs

2: Enquête uitwerking betreft uitvoering Wet Passend Onderwijs januari 2020

3. Persbericht Minister wil in gesprek met Boze Ouders

4. Gespreksverslag / Persbericht gesprek met minister in februari 2020

5. Gespeksverslag Boze Ouders in gesprek met OC&W en Onderwijsinspectie feb 2020

6. Input van Boze Ouders betreft ouderbetrokkenheid OC&W