Categories
Nieuws

Brief aan kamerleden

Boze Ouders verzoeken kamerleden ook vragen te stellen over het gebrek aan controle en handhaving op de (huidige)wet Passend Onderwijs.

1. Brief aan kamerleden betreft evaluatie passend onderwijs

2: Enquête uitwerking betreft uitvoering Wet Passend Onderwijs januari 2020

3. Persbericht Minister wil in gesprek met Boze Ouders

4. Gespreksverslag / Persbericht gesprek met minister in februari 2020

5. Gespeksverslag Boze Ouders in gesprek met OC&W en Onderwijsinspectie feb 2020

6. Input van Boze Ouders betreft ouderbetrokkenheid OC&W