Categorieën
Blog Boze Ouders Nieuws Persberichten

Leerlingenvervoerscrisis


Benoem de oorzaak van het probleem en pak het aan!

Diverse organisaties hebben een duidelijke ‘position paper’ aangeleverd voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer betreft de leerlingenvervoercrisis die woensdag 12 oktober 2022  gaat plaatsvinden.

LBVSO kaart de problemen met het leerlingenvervoer aan.

LBVSO (die kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs vertegenwoordigt) beschrijft de ernst van de situatie met schrijnende verhalen die tienduizenden kwetsbare kinderen elke dag overkomen. Ouders & Onderwijs beschrijft dat er geen snelle en simpele oplossing is, maar doet toch een paar aanbevelingen. Een SWV benadrukt het belang van Passend en Inclusief Onderwijs en de vervoerders geven vooral de coronacrisis de schuld en beklagen zich over de aanbestedingssystematiek.

Laten wij van Boze Ouders en Onderwijsaffaire nou juist met dat laatste punt eens zijn:

De overheid beschrijft de problematiek van kwetsbare kinderen veelal als complex. 

Wij vinden niet de kinderen, maar het beleid van de overheid complex. Het is niet gemakkelijk uit te leggen waarom er zoveel mis gaat bij de uitvoering van Passend Onderwijs (laat staan het plan om het recht op Inclusief Onderwijs ooit een keer uit te gaan voeren), maar toch begint dat bij het volgende woord:

MARKTWERKING.

Deze overheid zet al decennia in op het terugschalen van de invloed van de overheid en zet in op marktwerking. De zorg, nutsbedrijven en ja, zélfs het onderwijs zouden gebaat zijn bij concurrentie.
Daarvoor hebben ze regels bedacht. Zo moeten overheidsorganisaties hun diensten uitbesteden aan bedrijven uit de markt. Dat doen zij d.m.v. zogenaamde aanbestedingen.

Om kans te maken op een aanbesteding, moeten bedrijven aan eisen voldoen.
Dit kunnen slechts een handjevol bedrijven, die groot genoeg zijn om aan te kunnen tonen dat zij voldoende middelen hebben.

Per periode worden dure aanbestedingsdeskundigen ingehuurd voor deze ‘rat-race’ en presenteren deze grote, winstgevende bedrijven vol trots elke keer weer dat zij de aanbesteding ‘gewonnen’ hebben.

Chauffeurs worden te weinig betaald en ouders hebben elke keer weer stress omdat de communicatie betreft het vervoer op z’n zachtst gezegd dramatisch verloopt en het steeds weer de vraag is óf er vervoer is en zo ja, hoe dat geregeld is.

Wat hebben de kwetsbaren in onze samenleving eigenlijk gewonnen? Wat hebben kwetsbare kinderen die niet thuisnabij naar school kunnen gewonnen met deze manier van noodzakelijke onderwijs en zorg organiseren?
Hoe zijn kinderen gebaat bij de pleisters die geplakt worden door budget bedoelt voor kwetsbaren uit te geven aan dure toezichthouders en klachtencommissies die voor deze kinderen niet helpend zijn?

Chanty (12) met spasmen en rolstoel heeft maar 4 dagen school gehad in 3 weken tijd omdat de taxibus haar niet kwam ophalen wegens chauffeurstekort! Ze heeft zelfs haar introductieweek gemist. Chanty ervaart veel stress en denkt dat zij er niet toe doet…

Mik (12) heeft autisme, en 4 schoolgenoten met beperking. Zij werden gedropt terwijl school nog dicht was. Chauffeur reed weg want nog een rit wegens chauffeurstekort! Mik raakte in paniek en ander kind plaste in broek.

Thuisnabij?
Wij van Boze Ouders & Onderwijsaffaire vinden dat ieder kind het recht heeft op thuisnabij onderwijs wat bij de ontwikkeling van het individuele kind past. Wij vinden dat onderwijs (en zorg) de verantwoordelijkheid is van de overheid, van ons als samenleving en dat het belang van het kind voor op staat. Kinderen hebben leerRECHT, ook als blijkt dat het beter is om dit buiten een schoolgebouw te organiseren.

Nood breekt wet.
Al jaren blijkt uit schrijnende verhalen dat de marktwerking in het leerlingenvervoer, het uit- en aanbesteden aan (veelal winstgevende) bedrijven niet in het belang zijn van het (kwetsbare) kind. Met als dramatisch dieptepunt de start van schooljaar 2022/2023 waar vele kinderen niet of te laat naar school vervoerd worden.
Wij roepen u op om het ‘beestje bij de naam te noemen’ en oplossingen te organiseren bij de wortel van het probleem: zorg en onderwijs is geen markt maar een publieke voorziening.

Oplossing:
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV’s) zijn verantwoordelijk voor een dekkend aanbod in de regio.. Net zoals het VNG denken wij dat diezelfde SWV’s ook verantwoordelijk zouden moeten zijn voor gepast vervoer naar een passend onderwijsplek. Inhoudende dat niet de gemeente, maar onderwijsorganisaties verantwoordelijk zouden moeten zijn voor leerlingenvervoer en gemeenten de controle en handhaving daarop zouden moeten uitvoeren.
Bijkomend vragen wij de regels te verscherpen betreft reistijd naar school en de juiste begeleiding in het vervoer te organiseren die bij deze kwetsbare groep past. Deze expertise is aanwezig in het (speciaal) onderwijs wat het niet meer dan logisch maakt om vervoer dan ook vanuit deze scholen te organiseren.

Dáár ligt de oplossing en #kanniet bestaat niet, want nood breekt wet.

Categorieën
Nieuws Thuiszitters

STAAT VAN DE THUISZITTERS

Op 14 april 2021 kwam de Staat van het Onderwijs 2021 uit: uitgebracht door de Onderwijsinspectie.

Drs. Kim Castenmiller trof slechts vier keer het woordje thuiszitters aan in het rapport. Deze summiere aandacht beviel haar niet. Het was voor haar de aanleiding om zelf de handschoen op te pakken en de Staat van de thuiszitters te schrijven. Deze groep kinderen en jongeren, die veel en veel groter is dan de cijfers van OCW ons laten geloven, verdient de aandacht.

In deze publicatie gaat ze in op achtergronden, biedt ze nieuwe perspectieven en reikt ze drie kernoplossingen aan.
Download hem hier.

“Bij deze bied ik aan om n.a.v. deze publicatie in gesprek te gaan met de pers en ook OCW.”

~ Kim Castenmiller

Voor contactinformatie kunt u ons een mail sturen: info@bozeouders.nl of stuur Kim zelf een berichtje.

De tijd voor verandering is nu!

#staatvandethuiszitters #onderwijs #thuiszitters #passendonderwijs #KimCastenmiller 

Categorieën
Nieuws

Nationale Uitzwaaidag

Boze Ouders organiseert Nationale Uitzwaaidag(en).

Komende week zwaaien we “alle” (basis)schoolkinderen uit naar school.Van de 1.5 miljoen thuiszitters blijven er dan nog maar 15.000 officieel over.
In werkelijkheid krijgen vele malen meer kinderen geen (passend) onderwijs.  

Opgeluchte ouders die het maar moeilijk konden bolwerken, de meeste opgelucht (hetzij met wat dubbele gevoelens ivm Covid-19) omdat zij hun kinderen weer mogen uitzwaaien.

Andere ouders zijn wat minder opgelucht omdat zij hun kinderen de afgelopen weken zagen opbloeien. Het is pijnlijk duidelijk geworden dat de gejaagdheid van de samenleving en school niet álle kinderen ten goede komt.

Meer dan 15.000 thuiszitters mogen brusjes/buurtkinderen uitzwaaien. 

Hoewel het onderwijs in korte tijd heeft bewezen andere vormen van onderwijs te kunnen bieden, mogen zij nog niet overal meedoen. Geen onderwijs op afstand, geen lesmateriaal of filmpjes van de juf.*

Deze kinderen mogen doorgaan met thuiszitten en hopen dat hun ouders het nog steeds kunnen bolwerken zoals sommigen het al jaren doen. Sommige ouders worden vervolgd door goed bedoelende instanties die bijdragen aan de stress. Deze ouders verdienen onze steun.

Daarom roepen wij op de kinderen uit te zwaaien. Om succes te wensen naar hen die wél naar school mogen en aan leerkrachten. Maar óók om ouders en kinderen die geen (passend) onderwijs krijgen een hart onder de riem te steken. 

Want heel Nederland begrijpt nu, wat dát betekent: een thuiszitter te hebben.

* Sommige scholen doen het wél goed. Wij benoemen graag die scholen om onze waardering te tonen. Voel je vrij om deze scholen in comments te benoemen!

#nationaleuitzwaaidag #thuiszitters #wijgaanweernietnaarschool  #opgeluchteouders #passendonderwijs #jeugdzorg #afstandsonderwijs #thuisonderwijs

De poster van Nationale Uitzwaaidag door Boze Ouders
Categorieën
Nieuws Persberichten

Konden Boze Ouders de minister overtuigen?

Op dinsdag 4 februari jl. heeft een delegatie van de actiegroep Boze Ouders een diepgaand gesprek gehad met Minister Slob van Onderwijs en beleidsmedewerkers van het Ministerie van OCW n.a.v. de actie van Boze Ouders op 20 januari jl.
Deze actie was bedoeld om de Onderwijsinspectie ervan te doordringen dat veel kinderen in Nederland geen passend onderwijs krijgen. Dat scholen, ondanks de zorgplicht en het budget passend onderwijs, verplichtingen niet nakomen. Hierop nodigde de minister de actiegroep uit op het ministerie.

Lees hier het persbericht >

Categorieën
Nieuws Persberichten

Persbericht: Minister wil in gesprek met Boze ouders

Minister Slob van Onderwijs gaf gisteravond aan graag in gesprek te gaan met de Boze Ouders. 
De actiegroep had met een enquête over de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs in korte tijd meer dan 7001 inzendingen verzameld van ouders die aangaven dat deze wet door scholen massaal niet wordt nageleefd.

De onderwijsinspectie ging met de ouders in gesprek. Duidelijk werd dat er een discrepantie is tussen wat de inspectie denkt dat nodig is om handhaving van de zorgplicht te monitoren, en wat er daadwerkelijk aan interventie nodig is om alle kinderen die extra ondersteuning behoeven passend onderwijs te bieden. Ook worden ouders zelfredzaam en sterk geacht om lange, ingewikkelde klachtenprocedures te doorlopen.

Boze Ouders
De conclusie van de enquête hebben de Boze Ouders afgelopen maandag als ‘collectieve klacht’ ingediend, omdat zij vinden dat scholen niet gecontroleerd en gehandhaafd worden op het uitvoeren van de wet en bijhorende zorgplicht. Zij willen inzichtelijk maken dat er een heel traject vooraf gaat aan kinderen die misschien thuiszitter worden. Dat gaat niet alleen om door media genoemde ‘complexe gevallen’ en/of kinderen met leer- en gedragsproblemen of ‘zorgleerlingen’ zoals meestal wordt gesuggereerd. 
Boze Ouders vertegenwoordigt nadrukkelijk niet alléén de groep thuiszitters2, maar maken zich sterk voor álle kinderen die op dit moment geen passend onderwijs krijgen; een veel grotere groep dan officiële cijfers doen geloven. 
De conclusie van de enquête is hier te downloaden: www.bozeouders.nl/enquete

Gesprek
Op uitnodiging van de inspectie werden pijnpunten van de ouders uitvoerig besproken. Zo willen Boze Ouders o.a.: 

  • controle op het naleven van de zorgplicht binnen de wet op (passend) onderwijs
  • onderzoek naar het aantal kinderen die geen (passend) onderwijs krijgt
  • sancties naar schoolbesturen die de wet niet goed uitvoeren

Regionaal versus schoolniveau
In het gesprek werd duidelijk dat de inspectie op dit moment betreft passend onderwijs voornamelijk controleert op overkoepelend niveau bij de samenwerkingsverbanden: is er een dekkend aanbod in de regio? Sinds eind vorig jaar is de toezicht op zorgplicht verscherpt waarbij men vooral kijkt naar misstanden bij aanmelding- en/of verwijderingsprocedures en niet naar overige aspecten binnen de zorgplicht.

Zorgplicht
Boze Ouders vindt dat niet voldoende. Ouders komen in problemen met de school als het kind extra ondersteuning nodig blijkt te hebben. Scholen moeten in het kader van zorgplicht een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen en ouders hebben instemming op het handelingsdeel daarvan. Maar scholen lijken deze rechten/plichten niet te weten of i.i.g. niet goed uit te voeren. Er wordt niet op gecontroleerd en gehandhaafd op al die aspecten van de wettelijke zorgplicht binnen de individuele scholen.

Zelfredzaam
In plaats van achter ouders te staan, worden ouders geacht zelfredzaam en sterk te zijn: de inspectie verwijst in conflictgevallen door naar ingewikkelde en niet toereikende klachtenprocedures die zélfs de inspectie niet leek te begrijpen.
(Zo bleek tijdens het gesprek dat inspectie niet wist dat er voorwaarden zijn aan het inschakelen van een onderwijsconsulent en dat deze niet in een vroeg stadium in te zetten is).
Hiermee komt de controle op de naleving van de wet passend onderwijs bij individuele ouders te liggen, waar dit een taak is van de overheid/regering/inspectie.

Klachten
Ondanks dat de inspectie geen individuele klachten behandelt van ouders, hebben zij aangegeven de signalen van ouders belangrijk te vinden. Tot nu toe kregen ouders na een melding bij de inspectie geen terugkoppeling, maar aan Boze Ouders heeft de inspectie beloofd te onderzoeken of ze ouders in de toekomst kunnen laten weten wat er met hun signaal is gebeurd.

Afspraken
Concreet heeft de inspectie beloofd de enquête te zullen bestuderen en in februari opnieuw in gesprek te zullen gaan met Boze Ouders, samen met het Ministerie van OCW om te praten over mogelijk verbeteracties in beleid en/of toezicht.

Boos
Ouders zijn het stadium van bezorgd al lang voorbij. Ze zijn boos. Boos dat ouders jarenlang te maken krijgen met ‘bezorgde’ instanties en Veilig Thuis meldingen, i.p.v. dat men het falende onderwijs aanpakt. Na de media-aandacht van afgelopen week werd de actiegroep overladen door nog meer boze ouders met verhalen over kinderen die niet in het onderwijssysteem lijken te passen. Deze ouders zijn op zoek naar een plek om hun verhaal te vertellen en/of op zoek naar de juiste hulp.

Ouderorganisaties
Boze Ouders is een initiatief van particuliere ouders en is daarom in gesprek met oudervereniging Balans om krachten te bundelen.
Ouders kunnen de Balansadvieslijn dagelijks bellen op 030-225 50 50 | www.balansdigitaal.nl
Ook op de website van Ouders & Onderwijs is veel informatie te vinden en kunnen er vragen gesteld worden. www.oudersonderwijs.nl
Lotgenoten zijn te vinden in de Facebookgroep van Boze Ouders: www.facebook.com/groups/bozeouders

1 huidige stand enquete: 1035
2 de thuiszitters cijfers zoals gecommuniceerd in de media zijn het topje van de ijsberg. Zie hier de verduidelijking gemaakt door AutiPassendOnderwijs: www.autipassendonderwijsutrecht.nl/verschillendedefinitiesvanthuiszitters

Thuiszitters volgens AutiPassend Onderwijs Utrecht

De reactie van de Onderwijsinspectie is hier te bekijken >

Categorieën
Nieuws Persberichten

Persbericht

BOZE OUDERS dient collectieve klacht in bij de onderwijsinspectie
Maandag 20 januari 2020 om 14:00 uur | Onderwijs Inspectie – Utrecht


Wanhopige ouders vallen massaal over het gebrek aan controle en handhaving op de uitvoering van de Wet (passend) onderwijs – en dienen een collectieve klacht in. Hun krachten hebben zij gebundeld als ‘Boze Ouders’.
In korte tijd heeft Boze Ouders bijna vijfhonderd ervaringen verzameld welke zij – na een reis door Nederland in een schoolbus – in januari zal aanbieden aan de Onderwijsinspectie in Utrecht.

Volgens de officiële cijfers telt Nederland meer dan 13.000 ‘thuiszitters’. Het werkelijk aantal is niet bekend, omdat kinderen soms gedeeltelijk naar school gaan, of geregistreerd zijn als ziek. Van de veel grotere groep die wél (gedeeltelijk) naar school gaat, maar daar geen passend onderwijs krijgt, ontbreken de cijfers.  

Nergens wordt geregistreerd dat ouders melden dat hun kind geen passend onderwijs krijgt. Of dat een school zich niet houdt aan de wettelijke zorgplicht. Niemand spreekt de verantwoordelijke school hierop aan. De onderwijsinspectie controleert niet op het naleven van de zorgplicht. Noch handhaaft zij wanneer een school de zorgplicht mijdt of schendt. 

Waar de invoering van de Wet passend onderwijs had moeten zorgen voor een afname van het aantal thuiszitters en verwijzingen naar speciaal onderwijs, laten zij in de afgelopen vijf jaar juist een stijging zien. Dit wordt toegeschreven aan het groeiende lerarentekort en de hoge werkdruk. Desondanks speelt het probleem rondom passend onderwijs al veel langer. 

Ouders die opkomen voor de rechten van hun kind worden weggezet als ‘zeurouders’. Zij kunnen nergens terecht voor hulp wanneer een school de wettelijke verplichtingen niet nakomt. Mede daardoor durven ouders zich vaak niet in het openbaar uit te spreken over hun situatie, terwijl de gevolgen groot zijn. Veelal zijn zij genoodzaakt te stoppen met werken in verband met de extra zorg, de vele bureaucratische afspraken die zij hebben met scholen en vaak ook Jeugdzorg. In de praktijk staan ouders rechteloos tegenover de machtige schoolbesturen.

Wanneer zij zelf – vaak op eigen kosten – voorzieningen treffen zoals thuisonderwijs of onderwijs op een andere locatie, worden zij vervolgd met Veilig Thuis meldingen. Ouders en kinderen worden opgejaagd en raken in een isolement.
Dat moet stoppen. Elk kind heeft recht op passend onderwijs. 

Boze Ouders vindt dat de Inspectie van het onderwijs (beter) moet controleren op het naleven van enerzijds het recht op (passend) onderwijs en anderzijds de (zorg)plicht van school(bestuurders) om dit te bieden. En dat er onderzoek moet komen naar de werkelijke aantallen kinderen die geen (passend) onderwijs krijgen.

De Onderwijsinspectie behandelt geen individuele klachten. Om die reden dienen ouders op 20 januari 2020 een collectieve klacht in. Om actie van inspectie te eisen en om andere ouders te laten zien dat zij niet alleen staan.

Wat? Collectieve klacht betreffende het gebrek aan controle en handhaving op de uitvoering van het onderwijs
Wanneer? Maandag 20 januari 2020 om 14.00 uur
Waar? Inspectie van het Onderwijs, Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht
Hoe? Met een schoolbus pikken wij ouders op uit meerdere steden in het land.

Vragen of mee gaan met de schoolbus?
Contact: info@bozeouders.nl | www.bozeouders.nl | www.twitter.com/boze_ouders

Categorieën
Nieuws

Onderwijsraad adviseert tegen financiering particulier onderwijs

De raad vindt dat iedere leerling op een publieke school passend onderwijs moet kunnen krijgen. De raad adviseert de minister daarom om niet wettelijk te regelen dat leerlingen met behulp van bekostiging door het Rijk onderwijs kunnen volgen op een particuliere school. Wel kunnen publieke scholen specifieke expertise, materiaal of onderwijsprogramma’s inkopen bij particuliere scholen. Dit staat in het briefadvies dat de Onderwijsraad op 8 november heeft uitgebracht, op verzoek van de minister van OCW.

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht aan minister @arieslob. Het advies is de financiering van particulier onderwijs niet toe te staan bij onvoldoende aanbod passend onderwijs vanuit bekostigde school.

Redenering: als we een ‘vluchtroute’ geven aan scholen en SWV-en via uitbesteding aan particulier onderwijs, dan verdwijnt de prikkel om zelf te zorgen voor een dekkend aanbod. De Raad vindt principieel dat er voor ieder kind passend publiek gefinancierd onderwijs moet zijn.

Aldus Lobke Vlaming van Ouders en Onderwijs op Twitter

Volg hier het twitterdraadje: