Filter op meest gebruikte onderwerpen:

Onder ons zijn ouders die al 7 VT-meldingen hebben gekregen in het kader van geen passend aanbod in de regio. Er zijn voorbeelden waarbij de Veilig Thuis organisatie niet aan waarheidsvinding doet maar direct aanneemt dat de professionals gelijk hebben en de ouders incapabel zijn. Er zijn ook perverse prikkels waarbij een onder toezicht stelling (OTS) of uit huis plaatsing (UHP) geld oplevert voor de zorgorganisaties.

Wij signaleren dat als het standaard aanbod op een Hulpvraag niet werkt/aansluit, professionals handelingsverlegen raken en vanuit het niet meer weten een zorgmelding doen. Vaak terwijl ouders en professionals de zorgen t.a.v de ontwikkeling van een kind an sich delen! Dus als de standaard aanpak niet werkt ontbreekt het aan creativiteit en slagkracht om simpelweg aan te sluiten of te doen wat nodig is. Soms worden ouders gedwongen (met een dreiging VT-melding) om hun kind naar een omgeving te brengen die beschadigend is. Loopt het kind vervolgens zoveel schade en ouders zicht genoodzaakt zien om het advies van professionals op te volgen en op zoek gaan naar hulp en/of een andere mogelijkheid voor onderwijs, dan kan er een melding volgen. School en/of jeugdzorg vindt dat als er geen schoolgang is, er hierdoor sprake zou zijn van verwaarlozing. Jeugdzorg denkt geen zicht te hebben op een kind dat thuis zit en gaat er vanuit dat er dus wat mis is. VT ziet niet passend onderwijs als pedagogische verwaarlozing door de ouder(s) ikv kindermishandeling…