Filter op meest gebruikte onderwerpen:

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal in hetzelfde tempo. Zelfs één kind kan verschillende mentale leeftijden hebben voor verschillende vaardigheden. Als ze de juiste hulp krijgen die aansluit bij hun zone van naaste ontwikkeling op dat moment, kunnen ook zij zich op den duur ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij. Die periode van achterstand inhalen kan duren tot en met de jongvolwassenheid.

Er zijn veel ouders van een kind met een officiële diagnose/classificatie die dankzij hun niet aflatende inspanning om hun kind goed op te voeden en te begeleiden, bereiken dat hij/zij toch een prettig leven kan leiden. Als zij vragen om extra ondersteuning op school, betekent dat niet dat ouders een opvoedingsprobleem afschuiven naar professionals. Als zij dan dit vooroordeel te horen krijgen, of erger nog, daardoor geen passend onderwijs krijgen, wordt hen groot onrecht aangedaan. Er zijn vast ook ouders die wel moeite met opvoeden hebben, maar help hen dan om daar beter in te worden in plaats van hun kind geen passend onderwijs aan te bieden! Zie Oplossing nodig? Bedenk ze eens mèt ouders!