Filter op meest gebruikte onderwerpen:

Nee. De Wet Passend Onderwijs schrijft voor dat er voor ieder kind een passende plek gezocht moet worden. Dat kan ook Speciaal (Basis) Onderwijs zijn. Maar als een kind op een school zit, dan heeft de school budget gekregen om eerst passende ondersteuning te binnen in de huidige setting. Pas als alle mogelijkheden benut zijn, kan er een verwijzing voor speciaal onderwijs worden aangevraagd. Helaas merken wij in de praktijk dat scholen vooraf aangeven “budget is op” (hoe kan dat?) en wordt ondersteuning in de praktijk niet of zeer minimaal ingezet. Zo krijgen kinderen geen kans, om met ondersteuning op de huidige school te blijven en worden ze heen-en-weer-gepingpongd tussen scholen.

Daarvoor zullen scholen dus moeten aankloppen bij hun bestuur en samenwerkingsverband. Het mag nooit en te nimmer een probleem van de ouders worden gemaakt dat hun kind geen passend onderwijs zou mogen genieten omdat de school geen geld zou hebben. De overheid maakt elk jaar rond de 2.4 miljard over naar Samenwerkingsverbanden. Deze verdelen het weer over schoolbesturen. Schoolbesturen moeten het weer over scholen verdelen. Helaas is er geen toezicht op hoe dit budget besteed wordt. Vaak wordt het op de hoop (lumpsum) gegooid. Het kan dus zijn dat de energierekening hiervan betaald is. Er is geen toezicht en dat is bij de overheid bekend. Boze Ouders stelt dat het budget onvoldoende in de klas terecht komt, gezien het gebrek aan ondersteuning voor het kind met een ondersteuningsbehoefte, terwijl veel samenwerkingsverbanden een groot bedrag op de bank hebben staan. Dat constateerde het ministerie ook al in 2016. In mei 2017 werd een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de afgelopen 20 jaar steeds meer geld naar middelbare scholen is gegaan, maar dat niet heeft geleid tot kleinere klassen of beter betaalde docenten. Integendeel: de klassen werden groter en de salarissen lager. In dezelfde maand constateert de Algemene Rekenkamer dat onduidelijk is waar het geld voor Passend Onderwijs aan besteed wordt. Zie citaten en weerwoord ministerie op Steeds meer geld naar middelbare scholen, maar het komt niet in de klas terecht. Eigenlijk zou het geld voor passend onderwijs geoormerkt moeten zijn en voor 100% besteed moeten worden aan de leerlingen die het nodig hebben. De kosten voor de maatschappij van niet passend onderwijs, zijn vele malen groter…

Passend Onderwijs is uiteindelijk alleen een bevriezing van het budget geweest, om te zorgen dat de groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs zou stoppen. De overheid heeft bezuinigd op onderwijs. Maar de stelling dat de Wet Passend Onderwijs zelf een bezuinigingsmaatregel is klopt niet. Voor Passend Onderwijs wordt elk jaar 2,4 miljard ter beschikking gesteld. Waar men vroeger voor het individuele kind een rugzakje moest aanvragen, krijgen samenwerkingsverbanden (een samenwerking van schoolbesturen binnen een bepaalde regio) de pot met geld. En die schoolbesturen verdelen het weer onder de scholen.