Filter op meest gebruikte onderwerpen:

Nee. De zorgplicht geldt niet als een vo-school inschat dat de leerling het niveau (vmbo/havo/vwo) niet kan halen, als de ouders onvoldoende informatie aanleveren om de ondersteuningsbehoefte in te kunnen schatten, of als de school "vol" zit. Het gebeurt zelfs dat scholen bij aanmelding in hoger jaar zeggen: "Waarschijnlijk/misschien zitten we volgend schooljaar vol, dat weten we pas een week voor de zomervakantie, en als dat zo is dan hebben we geen zorgplicht." Wat moeten ouders dan? Op het laatste moment nog een andere school zoeken die dan geen tijd meer heeft om het een en ander te onderzoeken? Soms meldt een school het pas een dag na de start van de zomervakantie. Hoe ontspannen denk je dat die ouders en dat kind dan de zomervakantie kunnen vieren? Scholen zijn verplicht om naar ouders transparant te maken wanneer ze vol zitten en welke criteria gehanteerd worden. Voor hogere instroom doen vele scholen dat echter niet en ze worden daar niet op afgerekend. Bovendien staat nergens dat het verboden is om een paar dagen voor de zomervakantie pas definitief te weten of een leerjaar vol zit, wat betekent dat een kind dat passend onderwijs zoekt te weinig tijd heeft om nog een andere school te vinden voor het nieuwe schooljaar. Het zou zo moeten zijn dat minimaal een aantal schoolweken (dus exclusief vakantieweken) voor de beoogde ingangsdatum de school definitief kan zeggen of er plaats is of niet, en als de school dat niet kan, of niet transparant kan maken dat de school vol zit, dan geldt de zorgplicht wel.

Citaat van een hoge ambtenaar van het ministerie: "Zorgplicht houdt in dat als de school van aanmelding vindt dat het kind daar niet past, een andere school in overleg met de ouders wordt gezocht. Het is geen dwingend eenzijdig aanbod en de school moet zich vergewissen dat het kind op de andere school een plek kan krijgen." Dat klinkt mooi, maar dan moet er wel iets te kiezen zijn! Als er onvoldoende dekkend aanbod is dan beredeneert het onderwijs vaak dat het aanbod dat het dichtst bij de behoefte van het kind komt, het passende aanbod is. Het kan echter zijn dat dat slechts 20% van de behoefte dekt en allerlei nadelen voor dat kind. Scholen kijken niet echt welke school beter is voor een kind, als ze het lastig vinden om een kind passend onderwijs te geven willen ze gewoon dat een andere school het overneemt, welke dan ook. Het gebeurt vaak genoeg dat er maar 1 school is waar het kind mag komen, ook al is die school niet passend. Dat is dan wel een dwingend eenzijdig aanbod. Ze zeggen dat ze niet voor 1 kind een nieuw aanbod kunnen creëren, maar beseffen niet dat dat in hun regio al tientallen keren is gezegd. Met andere woorden er is geen dekkend aanbod maar ze zeggen dat ze wel dekkend aanbod hebben.