Filter op meest gebruikte onderwerpen:

Nee. De zorgplicht geldt niet als een vo-school inschat dat de leerling het niveau (vmbo/havo/vwo) niet kan halen, als de ouders onvoldoende informatie aanleveren om de ondersteuningsbehoefte in te kunnen schatten, of als de school "vol" zit. Het gebeurt zelfs dat scholen bij aanmelding in hoger jaar zeggen: "Waarschijnlijk/misschien zitten we volgend schooljaar vol, dat weten we pas een week voor de zomervakantie, en als dat zo is dan hebben we geen zorgplicht." Wat moeten ouders dan? Op het laatste moment nog een andere school zoeken die dan geen tijd meer heeft om het een en ander te onderzoeken? Soms meldt een school het pas een dag na de start van de zomervakantie. Hoe ontspannen denk je dat die ouders en dat kind dan de zomervakantie kunnen vieren? Scholen zijn verplicht om naar ouders transparant te maken wanneer ze vol zitten en welke criteria gehanteerd worden. Voor hogere instroom doen vele scholen dat echter niet en ze worden daar niet op afgerekend. Bovendien staat nergens dat het verboden is om een paar dagen voor de zomervakantie pas definitief te weten of een leerjaar vol zit, wat betekent dat een kind dat passend onderwijs zoekt te weinig tijd heeft om nog een andere school te vinden voor het nieuwe schooljaar. Het zou zo moeten zijn dat minimaal een aantal schoolweken (dus exclusief vakantieweken) voor de beoogde ingangsdatum de school definitief kan zeggen of er plaats is of niet, en als de school dat niet kan, of niet transparant kan maken dat de school vol zit, dan geldt de zorgplicht wel.

Dit gebeurt toch. En soms zonder dat ouders het weten. De ouders van een kind in de leerplichtige leeftijd dat niet staat ingeschreven op een school, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden voor het schenden van de leerplicht. Niemand die de school strafrechtelijk vervolgt.